Hem Skribenter Artiklar av Gun Sandström

Gun Sandström

10 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER

Miljontals deltar i demokratirörelse i Hongkong

Den 11 maj utbröt slagsmål i Hongkongs parlament när parlamentarikerna skulle diskutera ett nytt lagförslag. Då hade tusentals hongkongbor redan demonstrerat...

Lokalvårdarnas kamp i Umeå på 90-talet

Umeå kommuns lokalvård blev under 90-talet angripen av både politiker och tjänstemän som ville privatisera städverksamheten. Tjänstemännen hade tagit fram ett...

Svenska politiker tiger om Eurokorps – början till EU-armé

Det är sedan länge känt att EU har tillfälliga snabbinsatsförband, så kallade ”battle groups”, där svenska soldater ingått. Typinsatser för dessa...

Integrationsstrategi utan integrationsmål

Den 25 februari skulle Umeå Kommunfullmäktige ta beslut om en Integrationsstrategi. En sådan ska vara ett viktigt dokument som ska ge stöd utifrån styrdokument...

Lindvall (S) pressades om kommunens nya heltidsmodell

Umeå kommuns nya heltidsmodell debatterades på nytt i Umeå kommunfullmäktige den 25 april. Patrik Brännberg, ledamot för Arbetarpartiet, hade ställt en interpellation med fem...

Enkel fråga till kommunalrådet – om romer och arbete

Jan Hägglund (AP) ställde en fråga till kommunalrådet Margareta Rönngren (S) om att kommunen bör bistå de tiggande romerna när det gäller att komma...

En miljöhuvudstad kan inte bryta mot miljölagarna

Kommunledningen i Umeå försöker nu för tredje gången att bli utsedd till miljöhuvudstad i Europa. Detta försök framstår som lika manipulativt som de två...

Viktig diskussion om våld mot personal inom äldreomsoregen

Under ett år rapporterades 58 tillfällen då personal inom äldreomsorgen i Umeå Kommun skadats som ett resultat av våld eller hot. Våldet och hotet...

Debatt om Region Västerbotten i Umeå kommunfullmäktige

I Umeå Kommunfullmäktige den 27 april hade Jan Hägglund (AP) lämnat in en interpellation om Region Västerbotten. Debatten i fullmäktige gick het när interpellationen...

Diskussion om löner på Kommunalmöte

Den 17 november hade fackförbundet Kommunal möte i Umeå. En punkt handlade om Kommunals nya lönepolitik som antogs på kongressen 2013. De nya riktlinjerna innehåller...