Hem Skribenter Artiklar av Jan Hägglund

Jan Hägglund

313 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER
Ansvarig utgivare för Nya Arbetartidningen och gruppledare i Umeå kommunfullmäktige för Arbetarpartiet.

Lögnen om 200 000 invånare i Umeå

Arbetarpartiet är inte ensamma om att anse att målsättningen om 200 000 invånare är orealistisk. Folkpartiet, C och Mp tror inte heller på målet. Men...

Fakta och bakgrund kring det orimliga 200000-målet

Varför är det då så många som, liksom vi, inte tror på målet på 200 000? Om målet på 200 000 invånare år 2050 ska...

Skuldberg och låg tillväxt hot mot eurozonen

Debatten om framtiden för den gemensamma valutan förs i ett helt nytt och desperat tonfall. För flera av debattörerna är det inte längre en...

Flytten av biblioteket kan försämra luften ytterligare

Under många år har Miljökvalitetsnormerna (MKN) för kvävedioxid överskridits i Umeå. Detta har skett i centrala Umeå längs Västra Esplanaden/E4. Enligt LUCAS-studien finns ett tydligt...

Intervju med Oslobo – söndag 24 juli

- Kan du berätta om stämningen i Oslo? Människor är chockade. Samtidigt har händelserna väckt det bästa hos många. Det går en jämn ström av...

Socialdemokratins djupaste kris och Arbetarpartiets roll

Om vad stod striden då Socialdemokraterna valde Håkan Juholt till ny partiordförande?

Krönika: Hycklarna, demokratin och flytten av Stadsbiblioteket

Demokrati är en ”grundläggande värdering” brukar vi få höra - när det gäller länder långt borta. Men när kraven på demokratiskt inflytande hotar makthavarnas...

SMS:et, den elake hovnarren och maktkoncentrationen

Frågan om stadsbibliotekets framtid har ställt en större fråga på dagordningen. Det handlar om den allt tydligare, och allt mer orimliga, maktkoncentrationen i Umeå....

Program mot globalisering och avindustrialisering

Hotet mot välfärden … Om bevarade band till fackföreningarna utgör den ena ödesfrågan för socialdemokratin så handlar den andra frågan om förmågan att utforma ett...

Höger/vänster-debatten fördummar

Hela debatten kring en ny partiledare har präglats av en extremt låg nivå. Detta ständiga tjat om höger/vänster-skalan – som nästan inte säger någonting....