Arbetsförmedling och praktikplatser

Jag har varit arbetslös sedan våren 2008. Det har gett mig en hel del erfarenheter när det gäller Arbetsförmedlingen. Om AF inte lyckas med att få in mig på något jobb - så anlitar...

Min erfarenhet av att vara anställd med lönebidrag

De flesta personer som har problem att komma in på arbetsmarknaden av olika skäl brukar bli erbjudna en subventionerad anställning genom Arbetsförmedlingen. Problemet är bara att du ofta...

Riskerna med att jobba med farligt avfall

"Här tar vi emot det som ingen vill ha att göra med”. Jag undrar hur många gånger jag sagt det när folk frågar vad det innebär att jobba på en anläggning som...

Skolans värdegrundsarbete = man skall vara snäll

Att jobba som lärare tycker jag ett fantastiskt yrke. Men efter att jobbat inom flera olika verksamheter, på flera olika skolor vore det lögn att inte säga att det även finns...

Lokalvårdarnas kamp i Umeå på 90-talet

Umeå kommuns lokalvård blev under 90-talet angripen av både politiker och tjänstemän som ville privatisera städverksamheten. Tjänstemännen hade tagit fram ett förslag om att all städverksamhet skulle upphandlas – förutom i...

Vagnarna på förskolorna

Jag jobbar på många kök runt om i kommunen och en stor andel är kök på förskolor. På nästan alla förskolor har man ungefär samma system för att få ut maten till...

En vecka, ett bröllop och två strejker

Den 8-9 januari i år gick uppemot 200 miljoner indiska arbetare ut i strejk mot bland annat försämrade arbetsvillkor. Alltifrån gruvarbetare och bönder till busschaufförer, industriarbetare och bankanställda deltog i strejken....

Otillbörlig religiös påverkan på mellanstadieelever

På en av Umeås kommunala mellanstadieskolor, Sjöfruskolan, finns en ”Kyrkhörna”. Denna ”Kyrkhörna” utgör en del av skolbyggnaden, ett hörn på ca 100 kvm, som drivs av Svenska Kyrkan. Detta är upprörande fel!

Bättre förr?

När jag började på Umedalens Sjukhus 1973 så var det vanligt att vi hade uppemot 30 boende på varje avdelning. Arbetssättet kan väl diskuteras idag. Idag skulle man tycka att det var lite av ”löpande...

Från Golvet: 20 år av vikariat och praktiker

Nya Arbetartidningen har intervjuat Marianne som varit arbetslös sedan 1992. Idag får hon snart pension. -Jag längtar, säger Marianne, för jag kommer trots att jag bara får garantipension att få det lite bättre ekonomiskt. - Då...