Det behövs mer personal inom vården, inte att Kommunal-pampar ska festa bort våra pengar

Jag har varit kommunalare i 18 år och jobbat det mesta av tiden inom äldreomsorgen. Under början av 90-talet började de stora personalnedskärningarna och nedrustningen av vården. Vi i personalen fick kämpa mycket för...

Att arbeta inom äldreomsorgen

Jag har jobbat både inom hemtjänsten och på äldreboenden. Som personal har vi stor press på oss att hinna mycket på kort tid. Och vi är omtalade i samhället där det finns...

Från Golvet: Hur löses vårdkrisen?

Återigen rapporteras i media om problemen med att rekrytera till vårdjobben. Vårdavdelningar stänger pga brist på sjuksköterskor. Vårdköerna blir längre. Jag började jobba som undersköterska 1983 och jobbar idag som sjuksköterska på NUS. Det är...

Bättre förr?

När jag började på Umedalens Sjukhus 1973 så var det vanligt att vi hade uppemot 30 boende på varje avdelning. Arbetssättet kan väl diskuteras idag. Idag skulle man tycka att det var lite av ”löpande...

Ett liv beroende av rullstol

Att vara beroende av en rullstol är en situation många kan ha svårt att sätta sig in i. Att dessutom vara beroende av daglig hjälp med sådana intima saker som toalettbesök och dusch...

Från Golvet: 20 år av vikariat och praktiker

Nya Arbetartidningen har intervjuat Marianne som varit arbetslös sedan 1992. Idag får hon snart pension. -Jag längtar, säger Marianne, för jag kommer trots att jag bara får garantipension att få det lite bättre ekonomiskt. - Då...

Riskerna med att jobba med farligt avfall

"Här tar vi emot det som ingen vill ha att göra med”. Jag undrar hur många gånger jag sagt det när folk frågar vad det innebär att jobba på en anläggning som...

Min kompis har också en kompis

En modern vandringssägen, skröna, inleds ofta med att berättaren sägernågot i stil med ”jag känner en som känner en”, ”min kompis kompis” eller något liknande allt för att öka trovärdigheten hos berättaren och sanningshalten...

Det är en hård värld där utanför…

Så börjar första textraden i en äldre men mycket känd låt av Mauro Scocco. Jag tycker också att den speglar mycket bra verkligheten för väldigt många svenskars dagliga livssituation. Vad jag syftar på är den...