Miljontals deltar i demokratirörelse i Hongkong

Den 11 maj utbröt slagsmål i Hongkongs parlament när parlamentarikerna skulle diskutera ett nytt lagförslag. Då hade tusentals hongkongbor redan demonstrerat mot lagförslaget sedan i slutet av mars. Lagen skulle göra...

EU: Valet av Ursula von der Leyen innebär en fortsatt strävan mot ökad överstatlighet

Den 16 juli valdes Ursula von der Leyen till EU-kommissionens nya ordförande av de nyvalda EU-parlamentsledamöterna. Hon valdes med minsta möjliga marginal. Av 751 ledamöter röstade 383 för, vilket var endast nio röster mer...

Gav EU-valet legitimitet åt en strävan mot ökad överstatlighet?

Sedan det första EU-valet genomfördes 1979 har valdeltagandet sjunkit för varje val. Samtidigt har dessa 40 år präglats av en ständigt ökande överstatlighet. I årets val vände den nedåtgående trenden och valdeltagandet ökade från 42,6...

Havsglaciärernas is smälter snabbare än man tidigare trott

Ny forskning visar att de flytande havsglaciärerna smälter snabbare än vad man tidigare trott. Detta utgör en effekt av att jordens temperaturhöjning, orsakad av den av mänsklig aktivitet förstärka växthuseffekten, är...

EU:s makt växer men medborgarnas stöd krymper

Det europeiska etablissemanget försöker normalisera valet till EU-parlamentet. Men sedan det första valet 1979 har medborgarna i EU:s medlemsländer visat en bestående och även tilltagande skepsis mot EU-projektet. Trots det trendmässigt...

Svenska politiker tiger om Eurokorps – början till EU-armé

Det är sedan länge känt att EU har tillfälliga snabbinsatsförband, så kallade ”battle groups”, där svenska soldater ingått. Typinsatser för dessa snabbinsatsförband är separation av stridande parter, förebyggande av konflikt, evakuering...

Inte samma EU idag som för 25 år sedan

Folkomröstningen i Sverige, för eller emot ett medlemskap i dåvarande EG, handlade i allt väsentligt om dagens norska lösning. Med en ”norsk lösning” menar vi att folkomröstningen 1994 innebar ett Ja...

EU: Från mellanstatligt samarbete till Europas Förenta Stater

Dagens allt mer överstatliga EU är något helt annat än det EU som existerade då svenskarna röstade Ja till EU-medlemskap i folkomröstningen 1994. De senaste 25 åren har EU tagit en...

Kaoset som omgärdar Brexit skapades av Tories

Den brittiska regeringens hantering av Brexit-frågan har visat att den är oförmögen att regera. Regeringen har skapat en politisk och konstitutionell kris som riskerar att slita sönder det brittiska samhället.

Åtta Labour-ledamöter lämnar partiet

Sju parlamentsledamöter som valts in i det brittiska parlamentet för Labour beslutade i mitten av februari att lämna Labourpartiet och bli politiska vildar (s.k. ”independents”). Till de ”sju små dvärgarna” anslöt sig senare även...