Stöd Libyeninsamlingen!

I dagarna skickar Stiftelsen Internationell Solidaritet och Libyska Föreningen i Västerbotten ut ett brev till olika fackföreningar och företag, med syfte att få bidrag till återuppbyggnaden av Libyen. Khadaffiregimens nederlag har lett till en explosion...

Gissningar om Libyen: inbördeskriget mot sitt slut?

Utan att besitta den kunskap som egentligen skulle krävas dristar jag mig ändå att dra slutsatsen att inbördeskriget i Libyen gått in i sin slutfas – även om denna fas kan dra ut på...

Kampen måste samordnas över gränserna

Då finanskrisen slog till under hösten 2008 förekom ytterst få protester. Krisen var så djup att fackföreningar, och andra grupper, lamslogs. Den stora skillnaden idag är att vi kan se en trend mot en...

Myten om Khadaffi som anti-imperialist måste avslöjas

Ett återkommande argument i debatten om Libyen är att väst vill lägga beslag på landets olja och industri. Argumentet antyder att så inte var fallet innan upproret mot Khadaffi. Men sedan de internationella sanktionerna...

46 000 amerikanska bilarbetare i strejk

Den 15 september gick hela 46 000 arbetare vid biljätten General Motors i hela USA ut i strejk. Striden leds av bilarbetarfacket United Auto Workers (UAW). Strejken är en av de...