Rop om fred döljer fortsatt stöd för diktatorn Khadaffi

Den s k ”vänstern” hittar hela tiden nya sätt att ta ställning för Khadaffi – mot rebellerna. Nu träder en ny falang fram - ”Fredsvännerna”. Dessa kräver fred och slut på våldet. Kravet på...

Rösta blankt – det första steget

”Nej till EU = rösta blankt” står det på framsidan av denna tidning. Vi hyser två förhoppningar. Vår första förhoppning är att du gör som vi, och röstar Nej till EU. I våra ögon...

Läget i kommuner och landsting kräver höjda statsbidrag

Budgeten borde ha inneburit en satsning på höjda statsbidrag till kommuner och landsting. Detta hade varit den självklara prioriteringen, istället för alliansregeringens femte jobb-skatteavdrag. Detta framgår tydligt av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) sammanfattning...

Terrordådet i Norge fyller oss med sorg

Det norska samhället, och norska Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUF, har drabbats av ett fruktansvärt slag. I skrivande stund (26/7) har 68 ungdomar hittats döda på ön Utöya där AUF, norska SSU, hade sitt sommarläger. Åtta...

En avtalsrörelse som 1980 – eller 2003?

Vi socialister står inte neutrala. Detta gäller givetvis även i avtalsrörelsen där vi deltar i fackets kamp mot arbetsgivarna. Det finns en berättigad kritik från medlemmarna mot facken för bristande kampvilja. Samtidigt behöver löntagarna...

Den politiska balansen i Sverige har rubbats

Vad är det som tyder på att detta skulle kunna bli fallet? Därför att Sveriges parlamentariska system har byggt på ett sällsynt stabilt politiskt system. Och det är Socialdemokraternas unika styrka i form av...

Profitörer, välfärdsbyråkrater eller löntagarmakt?

Borgerligheten har två styrkor i debatten om vinsterna i välfärden. Det ena är välfärdsföretagens ekonomiska tyngd. Med en total omsättning på nästan 80 miljarder utgör de en kraftfull lobbygrupp. De vinster som genereras i verksamheten kan användas till att köpa både påkostade reklamkampanjer och s.k. ”opinionsbildare”.

Öppet brev till en socialdemokratisk arbetare – om arbetarparti, ledning och en rädd borgerlighet

Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) befinner sig i sin allvarligaste kris sedan 1889. Efter Sahlins avgång får alla socialdemokratiska arbetare ”goda råd” av proffstyckare. De har alla samma åsikter: 1. Vi har gått in i ett...

Historiens största ekonomiska lögn?

Under år 2012 har den ekonomiska situationen i världen försämrats drastiskt. En viktig faktor bakom tillbakagången är krisen i Europa och eurozonen. Den Internationella Valutafonden (IMF) beräknar att ekonomierna inom eurozonen kommer att krympa...

Ledare: S och LOs tio ordningsregler

Socialdemokraterna och LO har presenterat tio vallöften, eller ”Ordningsregler för svensk arbetsmarknad”, inför 2014. Tanken är att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som utför arbete i Sverige, oberoende av arbetstagarens nationalitet, eller var...