Skuldvågen rullar vidare – välfärden hotas

Borgerligheten lyckades aldrig lösa krisen 2008. Däremot lyckades den skjuta upp krisen och förflytta dess tyngsta bördor från bank- och kreditsektorn till att huvudsakligen drabba skola, vård, pensioner samt underhållet av infrastrukturen som exempelvis...

Bombningen av Khadaffi – ett dubbelt nederlag för imperialismen

Det var bara en tidsfråga innan den revolutionära vågen från bl a Tunisien och Egypten skulle utmana Libyen mångårige och grymme diktator Khadaffi. Så skedde också bara fyra dagar efter det att protesterna tvingat...

Hur allvarlig är splittringen inom EU-etablissemanget?

Det stora antalet protester, och risken för ännu större protester i framtiden, har skrämt upp och satt press på EU-etablissemanget. Detta speglas i ett uttalande av den tyske finansministern Wolfgang Schäuble. På ett möte i...

Hur många gånger kan V sälja att partiet släpper sitt EU-motstånd?

Det är mindre än ett halvår kvar till EU-valet den 26 maj 2019. Och nu börjar partierna att positionera sig. Den 8 november skrev media att Jonas Sjöstedt vill ge upp sitt...

MP – en borgerlig trojansk häst

Miljöpartiet representerar en farlig politisk trend i samhället. Det beror på att den är anti-materialistisk - i filosofisk bemärkelse. Partiet inser inte behovet av mer resurser för att ta emot 163 000 asylsökande. MP...

Uppbrottet från S skakar ännu Sverige

Den politiska krisen i Sverige återfinns i det faktum att Socialdemokraterna tappade var tredje väljare mellan åren 1994 och 2010. Detta innebär ett verkligt uppbrott som bestod av flera faser och som har skapat...

Med rebellerna mot imperialisten Khadaffi – eller med Khadaffi mot rebellerna?

Rörelsen för demokratiska och sociala rättigheter i den arabiska delen av världen har en större betydelse än vad Vietnamkriget hade när det gäller kamp mot imperialistiskt förtryck och nyliberal högerpolitik. Händelseutvecklingen innebär en möjlighet...

Öppet brev till en socialdemokratisk arbetare – om arbetarparti, ledning och en rädd borgerlighet

Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) befinner sig i sin allvarligaste kris sedan 1889. Efter Sahlins avgång får alla socialdemokratiska arbetare ”goda råd” av proffstyckare. De har alla samma åsikter: 1. Vi har gått in i ett...

Den politiska balansen i Sverige har rubbats

Vad är det som tyder på att detta skulle kunna bli fallet? Därför att Sveriges parlamentariska system har byggt på ett sällsynt stabilt politiskt system. Och det är Socialdemokraternas unika styrka i form av...

Fästen för en ny politik

Vi har beskrivit de huvudsakliga problemen som en S-regering kommer att tvingas ta itu med. Vi har pekat på Socialdemokraternas bristande insikt vad gäller hotet mot industrins framtid samt på partiets avsaknad av alternativ...