Den politiska balansen i Sverige har rubbats

Vad är det som tyder på att detta skulle kunna bli fallet? Därför att Sveriges parlamentariska system har byggt på ett sällsynt stabilt politiskt system. Och det är Socialdemokraternas unika styrka i form av...

Ledare: Vårt ansvar som socialister

Då insikten börjar spridas på arbetsplatserna om att högerpolitiken fortsätter även under en S-ledd regering kommer saker och ting att ställas på sin spets. Vad kommer den fackliga byråkratin att göra? Ställa sig på...

Fästen för en ny politik

Vi har beskrivit de huvudsakliga problemen som en S-regering kommer att tvingas ta itu med. Vi har pekat på Socialdemokraternas bristande insikt vad gäller hotet mot industrins framtid samt på partiets avsaknad av alternativ...

Rösta blankt – det första steget

”Nej till EU = rösta blankt” står det på framsidan av denna tidning. Vi hyser två förhoppningar. Vår första förhoppning är att du gör som vi, och röstar Nej till EU. I våra ögon...

Småkommuner ska hålla sig borta från kulturhuvudstadsår – Lex Umeå

"Skrytbyggen, PR-jippon och kidnappade samer – så visas kulturhuvudstaden för världspressen”. Så beskrev Aftonbladet, i en föga smickrande, underrubrik den tre dagar långa invigningen av kulturhuvudstadsåret i Umeå. Denna kritik som riktas mot att...

Ledare: S och LOs tio ordningsregler

Socialdemokraterna och LO har presenterat tio vallöften, eller ”Ordningsregler för svensk arbetsmarknad”, inför 2014. Tanken är att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som utför arbete i Sverige, oberoende av arbetstagarens nationalitet, eller var...

Socialisera bankerna – facklig kamp över gränserna

Konkursen för Saab, och flytten av AstraZenecas forskningsavdelning, utgör tragedier som underminerar den svenska välfärden och möjligheten att driva en politik för arbete åt alla. Dessa och andra industrinedläggelser kom dock inte som ett...

Läget i kommuner och landsting kräver höjda statsbidrag

Budgeten borde ha inneburit en satsning på höjda statsbidrag till kommuner och landsting. Detta hade varit den självklara prioriteringen, istället för alliansregeringens femte jobb-skatteavdrag. Detta framgår tydligt av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) sammanfattning...

Ingen (S)eger i förskott

Det vore helt fel att ta för givet att Stefan Löfven kommer att kunna bilda regering efter valet 14 sept 2014. Dels finns det mycket som kan gå snett i förhandlingarna mellan S och...

Kampen för socialism är en dagsfråga i Egypten

Den egyptiska borgerligheten - oavsedd om den är klädd i uniform och marscherar i USA:s ledband eller om den består av högerextrem islamistisk fundamentalism – saknar förmåga att föra Egypten framåt. Sedan början av...