Den Nya Kompromisslösa Asylpolitiken

När vi lanserade begreppet den Nya Kompromisslösa Asylpolitiken skrämde denna formulering några personer som kallade sig ”vänster”. Därför vill vi göra en sak fullständigt klar. Arbetarpartiet är inget ”vänster-parti”. Arbetarpartiet är ett ... arbetarparti. Vi...

Ingen (S)eger i förskott

Det vore helt fel att ta för givet att Stefan Löfven kommer att kunna bilda regering efter valet 14 sept 2014. Dels finns det mycket som kan gå snett i förhandlingarna mellan S och...

Förbereds kontrarevolutionen på Svenska Dagbladet?

Ett utspel från Svenska Dagbladet (SvD) visar hur långt Borgerligheten är beredda att gå för att kunna skada Socialdemokratin och fackföreningarna (Arbetarrörelsen) på verkligt allvar. Med Borgerligheten menar vi inte bara de fyra partierna i...

Investeringar krävs i en ny industriell generation för grön produktion

Sedan början av 1980-talet har användandet av fossila bränslen inom bostadssektorn minskat rejält – från 36 till 5 procent. Bakgrunden är enorma de investeringar i fjärrvärme som gjorts i många kommuner. Exemplet inger hopp....

Nationell facklig insatsstyrka krävs – för att stoppa framtida strejkbryteri

I detta nummer har vi försökt visa att det organiserade strejkbryteriet från högerextrema Fria Moderata Studenter (FMS) har sina rötter i 1920-talets professionella strejkbryteri. Vi har i olika artiklar beskrivit hur strejkbrytarorganisationerna på 1920-...

Med arbetarrörelsen mot alliansen eller för V mot S – vilken väg väljer Sjöstedt?

Krisen för socialdemokratin har blivit så djup att den hotar arbetarrörelsens själva existens. Med begreppet arbetarrörelse menar vi dels starka fackföreningar som slår vakt om sina medlemmars intresse genom facklig kamp för bättre löner...

Strategi saknas för att utveckla industrin

Det totala fonderade pensionssparandet i Sverige uppgick i slutet av år 2010 till hela 3 242 miljarder kr. Denna enorma summa motsvarade Sveriges BNP samma år och nästan hela värdet på Stockholmsbörsen året efter....

Arbetare säger upp samhällskontraktet med S

Det finns en massa hokus-pokus kring begreppet chockterapi. Men det befolkningen i Sverige utsätts för just nu är definitivt en rad chockbesked. Ena dagen kallas kommunpolitiker, som säger att de inte klarar asylpolitikens påfrestningar...

Socialdemokraterna: mot borgerligheten – eller mot splittring?

När det gäller förmågan att leverera reformer som höjer arbetarklassens levnadsstandard så har det skett en kvalitativ förändring av Socialdemokraterna. Sedan segervalet 1982 har S politiska handlande, i stigande grad, gått ut på att...

Facklig kamp över gränserna – inte nationalism i riksdagen

Borgerligheten har gått till angrepp – utanför riksdagen. Då konflikt uppstår mellan företagens ekonomiska friheter, och löntagarnas sociala rättigheter, går företagens rätt före. Möjligheterna att pressa ned löner och avskaffa anställningstrygghet, genom att använda...