Nationell facklig insatsstyrka krävs – för att stoppa framtida strejkbryteri

I detta nummer har vi försökt visa att det organiserade strejkbryteriet från högerextrema Fria Moderata Studenter (FMS) har sina rötter i 1920-talets professionella strejkbryteri. Vi har i olika artiklar beskrivit hur strejkbrytarorganisationerna på 1920-...

Hur allvarlig är splittringen inom EU-etablissemanget?

Det stora antalet protester, och risken för ännu större protester i framtiden, har skrämt upp och satt press på EU-etablissemanget. Detta speglas i ett uttalande av den tyske finansministern Wolfgang Schäuble. På ett möte i...

Religionen ska vara en privatsak i förhållande till staten

När det gäller frågan om socialisters förhållande till religionen måste man kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Låt oss börja med religionens förhållande till staten. I förhållande till staten måste religionen vara en...

Viktig seger för fackens rätt att vidta stridsåtgärder

Spänningarna på arbetsmarknaden växer. Arbetsgivarna försöker dumpa lönerna, försämra anställningsvillkoren och försvaga fackföreningarna. Bland annat använder de sig av bemanningsföretag och arbetskraft från utlandet. Fackföreningarna har dock börjat slå tillbaka. Och nyligen vann LO...

Riskerar S att splittras efter ett valnederlag 2014?

Vad händer om Socialdemokraterna lider sitt tredje valnederlag i rad? Det har aldrig hänt att S, sedan man kom till makten 1932, inte har suttit i en regering under hela tolv år. Under 70-talet...

Massprotesterna mot våldtäkter utgör en strimma hopp

Att fler våldtäktsoffer vågar och orkar polisanmäla utgör ett hopp i det mörker som övergreppet utgör. Det gäller i Indien och USA såväl som i Sverige. Men när hundratusentals människor tar gatorna i besittning, i ursinne över den fruktansvärda våldtäkten med dödlig utgång, utgör detta även ett symptom på en djupare rörelse i det indiska samhället.

Profitörer, välfärdsbyråkrater eller löntagarmakt?

Borgerligheten har två styrkor i debatten om vinsterna i välfärden. Det ena är välfärdsföretagens ekonomiska tyngd. Med en total omsättning på nästan 80 miljarder utgör de en kraftfull lobbygrupp. De vinster som genereras i verksamheten kan användas till att köpa både påkostade reklamkampanjer och s.k. ”opinionsbildare”.

Historiens största ekonomiska lögn?

Under år 2012 har den ekonomiska situationen i världen försämrats drastiskt. En viktig faktor bakom tillbakagången är krisen i Europa och eurozonen. Den Internationella Valutafonden (IMF) beräknar att ekonomierna inom eurozonen kommer att krympa...

Krisen skyndar på avindustrialiseringen

De senaste tjugo åren har antalet anställda i Sverige, inom svenska storföretag (som oftast är industriföretag), minskat. Samtidigt har svenska storföretag ökat antalet anställda – men ökningen har skett utomlands. Detta är en varaktig...

Investeringar krävs i en ny industriell generation för grön produktion

Sedan början av 1980-talet har användandet av fossila bränslen inom bostadssektorn minskat rejält – från 36 till 5 procent. Bakgrunden är enorma de investeringar i fjärrvärme som gjorts i många kommuner. Exemplet inger hopp....