Militärens ubåtsjakt präglade samhällsklimatet under 1980-talet

Det är omöjligt att undgå militärens avgörande politiska roll i länder som Egypten, Tunisien och Libyen. Men även i Sverige är det omöjligt att undgå militärens politiska roll under 80-talet. Detta genom marinens u-båtsjakter...

Öppet brev till en socialdemokratisk arbetare – om arbetarparti, ledning och en rädd borgerlighet

Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) befinner sig i sin allvarligaste kris sedan 1889. Efter Sahlins avgång får alla socialdemokratiska arbetare ”goda råd” av proffstyckare. De har alla samma åsikter: 1. Vi har gått in i ett...