Globaliseringen likriktar S och M

Först måste vi konstatera att det huvudsakligen är Socialdemokraterna som övertar Moderaternas politiska ståndpunkter och inte det motsatta. Socialdemokratin accepterar de hårda slag som Alliansens väldiga skattesänkningar riktar mot skola, sjukvård, barn- och äldreomsorg. Moderaternas...

Arbetande kongress i expansiv anda

Helgen den 14-16 november 2014 genomförde Arbetarpartiet sin Tredje Kongress sedan partiet bildades efter att ha lämnat Rättvisepartiet Socialisterna år 2010. Kongressen besöktes av närmare 50 deltagare från Boden, Umeå, Sundsvall, Kalmar och Lund,...

Etniskt baserad underklass – eller dramatisk satsning på riktiga jobb och bostäder

Som vi kunde se av i tabellen på första sidan bedriver Sverige en asylpolitik som saknar motsvarighet inom EU. Sverige beviljar ojämförbart flest uppehållstillstånd på grund av asylskäl i relation till storleken på landets...

Unga mer drabbade av arbetsskador än äldre

I en nyligen utgiven rapport från försäkringsbolaget AFA Försäkring sammanställs arbetsskador bland unga i åldern 16-25 år. Enligt rapporten har risken för arbetsskador hos unga ökat betydligt mer än risken hos äldre (yrkesverksamma i...

Vad hände med svensk flyktingpolitik 2015 – rasistisk nyordning eller återgång till det normala?

De beslut rörande flyktingpolitiken som S+MP-regeringen tog i november 2015 utgjorde de första stegen i en återgång till vad som har varit det normala för svensk flyktingpolitik. Det är dock en vitt spridd missuppfattning...

Kan Socialdemokraterna vinna arbetarna åter – eller kommer M+SD att knäcka S ?

Moderatledaren Anna Kinberg Batras utspel den 19 januari, om att tillåta sig att ta regeringsmakten med hjälp av SD, har startat en våg av nyvakna politiska kommentarer. Nu är samtalen mellan M och SD...

Socialdemokratiska utspel om språkkrav och religiösa friskolor

Språkkrav för försörjningsstöd Den 14 mars gjorde Socialdemokraterna ett utspel om språkkrav för invandrare. S vill göra det obligatoriskt att studera vid SFI (Svenska för invandrare) för att lära sig det svenska språket. Den som kan...

Krisen för det politiska systemet djupnar – för varje socialdemokratisk valkatastrof

Det som utspelas mitt framför våra ögon är ett stycke stor och dramatisk nutidshistoria. Det handlar om att de politiska huvudaktörer som skapat och sedan burit upp de olika former av folkstyre som existerat...

Så läckte hemligheterna step-by-step – avgör själv vem som är ansvarig

Vi ska göra ett allvarligt försök att ”beskriva det obeskrivliga” som hänt i och omkring Transportstyrelsen. Step by step. Vad detta handlar om – och vad det inte handlar om Det handlar naturligtvis om läckorna, dels...

Muslimska Brödraskapets mål – ett parallellt samhälle

”Det politiska målet för MB i Europa är alltså att bygga upp en parallell islamsk offentlighet där muslimer går i egna skolor och har tillgång till samhällsservice som sker enligt islamiska normer. Strategin är...