Vad hände med svensk flyktingpolitik 2015 – rasistisk nyordning eller återgång till det normala?

De beslut rörande flyktingpolitiken som S+MP-regeringen tog i november 2015 utgjorde de första stegen i en återgång till vad som har varit det normala för svensk flyktingpolitik. Det är dock en vitt spridd missuppfattning...

Borgerlighetens enfaldiga höger-vänsterskala

En sak som borgerligheten alltid har strävat efter är att förvrida den politiska debatten. Ända sedan slutet på 1800-talet har borgerligheten försökt undertrycka den objektiva socialistiska beskrivningen av kampen i samhället, som en kamp...

Arbetsskador bland bemanningsanställda

Under 2010 och 2011 har det skett en ökning av arbetsplatsolyckor i Sverige. Den grupp anställda som står för den absolut största ökningen är anställda inom bemanningsbranschen, där dessutom personer under 25 är överrepresenterade...

Klarar S ett valnederlag?

Detta är en mycket viktig, och svårbedömd, fråga. Kanske blir den lättare att förstå om vi slutar att betrakta socialdemokratin som ett parti och istället betraktar ”rörelsen” som den allians den alltid varit. Det...

Länder i väst där islamister försöker – och har lyckats – inrätta shariadomstolar

I takt med att islamisterna vinner mark kommer synen på demokratiska rättigheter, kvinnans ställning och homosexuella att ifrågasättas. Islamister arbetar idag för att införa sharia-domstolar i sekulariserade länder som Sverige. I vissa länder har...

Det växande judehatet måste bekämpas

Antisemitismen växer i dagens Sverige. Ett annat ord för antisemitism är judehat. Den 12 november genomförde Nordiska Motståndsrörelsen, en nazistisk organisation, en uniformerad marsch i Stockholm med uppåt 600 deltagare. Nazismen utgör en källa...

Chaufförer i protest mot fusk och låglönekonkurrens

Den 6 juni protesterade över 1 000 lastbilschaufförer på 27 platser i Sverige, Norge och Finland mot det ökande fusket inom åkerinäringen. På de flesta orterna körde lastbilarna i korteger med 50-100 fordon. Chaufförerna reagerar...

Reaktionära religiösa ledare underblåser hederskulturen

Islamistiska organisationer i Sverige arbetar målmedvetet för att upprätthålla hederskulturens förtryck. De bidrar också till att skapa en grogrund för radikalisering. Aftonbladet har granskat Sveriges Förenade Muslimer (SFM) i Göteborg – en organisation som...

IF Metalls avtal kunde varit bättre

Fackförbundet IF Metall har undertecknat ett avtal som ger medlemmarna ett lönelyft på totalt 6,8 procent under tre år. Detta skiljer sig från de krav som samtliga LO-förbund enats om tidigare under året: ett-åriga...

Centerpartiets krigsförklaring om lönerna

Folkpartiet krävde i början av året sänkta löner för ungdomar inom offentlig sektor. Nu har ett annat regeringsparti, Centerpartiet, utvecklat förslaget. Centerpartiets förslag innebär dels sänkta ingångslönerna både i privat och offentlig sektor, dels...