Riskkapitaljättar skördar miljarder i den svenska välfärden

Inom loppet av några år har den privata marknaden tagit över allt mer av skola, vård och omsorg i Sverige. Genom en rad politiska beslut har välfärden omvandlats till ett enda stort sädesfält där...

Sänkta ungdomslöner – ett hot mot alla löntagare

Folkpartiet föreslår att Umeå kommun ska införa sänkta ungdomslöner. Man vill att ungdomar (15-24 år) ska kunna anställas för 75 % av ingångslönen. Förslaget, som gäller den kommunala sektorn, kommer innebära att den förväntade...

Åtta år av kamp för att återfå sin dotter

”Vårdnadstvister med internationella inslag”. Eller helt enkelt bortförda barn. Båda uttrycken beskriver verkligheten för tusentals kvinnor och män i Sverige idag. Vi har intervjuat Zahra, som är en av dessa kvinnor....

Lapplandsuppror mot vårdnedskärningar startar

Efter över 100 dygns ockupation av sjukstugan i Dorotea samlas människor från Norr- och Västerbotten för att starta Lapplandsupproret mot vårdnedskärningar. För Doroteaupproret, som organiserade en 200 personer stark demonstration i Umeå på 1...

Hård debatt om vinster i välfärden inom SD

Idag diskuterar SD bland annat kring vinster i välfärden på sin kongress (landsdagar). En motion föreslår begränsningar av vinstuttaget. Blir det en verklig kamp mellan liberaler och "social-konservativa" - eller är det hela ett...

Nytt fiasko i kampen mot arbetslösheten

Enligt en intern rapport från Arbetsförmedlingen, som avslöjats i DN, får hälften av alla långtidsarbetslösa inte någon hjälp att hitta ett nytt jobb. Rapporten som blev klar i april 2012 har ännu inte offentliggjorts. Enligt...

Gruvorna kräver ett investeringsprogram

Fyra stora ”kollektivt” ägda pensionsfonder (AP-fonderna, Folksam, Alecta och AMF Pension) kontrollerar över 2 000 miljarder av våra pensionspengar. Men precis som ett gäng abdikerande furstar, som är rädd för sina undersåtar, undviker dessa...

Byggnads varslar om strejk mot dumpning av arbetsvillkor

Byggnadsarbetarförbundet har varslat om strejk för 2 800 medlemmar på 160 olika byggen. Fackets krav, förutom de generella lönepåslag, handlar om säkerheten på byggena samt villkoren för de som jobbar åt underentreprenörer. I snitt dör...

Falsk bestörtning från MP och V

Efter ”saudiaffärens” avslöjande var Miljöpartiet (Mp) och Vänsterparitet (V) snabba med att ge uttryck för förvåning och ilska i medierna. Men hur äkta var egentligen deras bestörtning? Alltsedan avslöjandet om de svenska planerna på att...

Gemensam kamp mot alliansen – med ett socialistiskt program

Arbetarpartiet utgör en socialistisk del av arbetarrörelsen. Det är vår uppgift att bekämpa högerpolitik oavsett om landet styrs av Reinfeldt eller av Socialdemokraterna; oavsett om det råder ett kampuppsving på arbetsplatserna eller om stämningen...