Om Nya Arbetartidningen

Nya Arbetartidningen är en demokratisk socialistisk och sekulär tidning. NyA startades år 2010 och ges ut av Arbetarpartiet - ett parti som finns representerat i Umeå kommunfullmäktige. Tidningens ISSN-nummer är 2000-866X. Förutom denna nätupplaga så finns NyA även i pappersform.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta redaktionen på red@arbetartidningen.se. Hör även av dig om du skrivit något själv som du vill ha publicerat eller om du vill tipsa oss om något vi borde skriva om.

I redaktionen

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Davis Kaza

Redaktör

Lars-Erik Utberg

Webbredaktör

Lena Lindström

Medarbetare

Kalle Wadin Wesslén

Lokalredaktör

Joacim Strand

Lokalredaktör