Hem Taggar Integration och flyktingpolitik

Tagg: Integration och flyktingpolitik

Inget utrymme att luckra upp asylpolitiken

Åren 2011-2015 utgjorde en undantagsperiod för svensk asylpolitik. Under dessa undantagsår präglades asylpolitiken av den strävan mot fri invandring som finns...

Sverige har större utgifter för flyktingar än FN:s flyktingorgan

Då och då hörs röster i flyktingdebatten som hävdar att det bara är en liten rännil av världens flyktingar som kommer...

Nödlidande afrikaner offrades på den svenska flyktingpolitikens altare

Alliansregeringen ansvarslöshet speglades även i andra sammanhang. Låt oss visa detta genom att berätta om de gigantiska summor som överfördes, från...

Vad hände med svensk flyktingpolitik 2015 – rasistisk nyordning eller återgång...

De beslut rörande flyktingpolitiken som S+MP-regeringen tog i november 2015 utgjorde de första stegen i en återgång till vad som har varit det normala...

Flyktingkrisen i Sverige är långt ifrån över

Flera svenska regeringar under 2010-talet har velat leka ”humanitär stormakt”. Detta genom ett flyktingmottagande som saknat motstycke i övriga Europa – och i svensk...

Nyanlända utnyttjas som svart arbetskraft

Det har under senaste månaderna framkommit att nyanlända flyktingar i Sverige utnyttjas som svart arbetskraft på sina praktikplatser. Tanken är att de ska praktisera...

Begränsningen av asylmottagandet innebär en normalisering

För det onormala stod Alliansen och Miljöpartiet som tillsammans angrep kollektivavtal och välfärdssystem åren 2011-2015 med hjälp av EU:s mest liberala flyktingpolitik Den 24 november...

MP – en borgerlig trojansk häst

Miljöpartiet representerar en farlig politisk trend i samhället. Det beror på att den är anti-materialistisk - i filosofisk bemärkelse. Partiet inser inte behovet av...

Krigen orsakar inte skillnaden mellan flyktingvågen till Sverige och till andra...

I avsnittet ”Därför var Löfvens kursomläggning nödvändig” beskriver vi hur det bara under oktober och november kom över 75 000 flyktingar till Sverige (en...

Därför var Löfvens kursomläggning nödvändig

Sverige har under åratal beviljat asyl åt överlägset flest flyktingar av alla länder inom EU, med hänsyn tagen till befolkningens storlek (se tabell 1...