Hem Taggar Integration och flyktingpolitik

Tagg: Integration och flyktingpolitik

Krigen orsakar inte skillnaden mellan flyktingvågen till Sverige och till andra...

I avsnittet ”Därför var Löfvens kursomläggning nödvändig” beskriver vi hur det bara under oktober och november kom över 75 000 flyktingar till Sverige (en...

Därför var Löfvens kursomläggning nödvändig

Sverige har under åratal beviljat asyl åt överlägset flest flyktingar av alla länder inom EU, med hänsyn tagen till befolkningens storlek (se tabell 1...

Asylpolitik som del av liberal utbudspolitik i syfte att avveckla sociala...

Enligt en specialprognos från SCB i november ifjol kommer Sveriges befolkning att ha vuxit med en miljon människor fram till år 2020. Detta innebär...

Sex av tio arbetslösa födda i utlandet år 2017

Arbetsförmedlingens (Af) höstprognos visar att hela 60 procent av de arbetslösa kommer att vara utrikes födda år 2017, av de som skrivit in sig...

Ett enormt flyktingmaskineri som riskerar att haverera

De svenska systemen för flyktingmottagning är överbelastade och har börjat haverera. Systemen är helt enkelt inte anpassade efter det stora antal flyktingar som nu...

Regeringens panikåtgärder mot flyktingkrisen

Det finns alltid ett tak för hur många flyktingar ett land klarar av att ta emot. Taket bestäms av faktorer som Migrationsverkets kapacitet, tillgången...

Slutet för den Nya Kompromisslösa Asylpolitiken

Det har växt fram en oförsonlig motsättning kring svensk asylpolitik. Motsättningen är på många sätt unik. Den följer inte den s.k höger-vänster skalan. Istället...

Två metoder att begränsa asylmottagandet

Arbetarpartiet anser att det finns begränsningar för hur många av världens 60 miljoner flyktingar som Sverige kan bevilja asyl. Frågan är inte om det...

Arbetarpolitik – eller de tre strutsarnas politik

Arbetarpartiet har redovisat hur vi ser på behovet av begränsningar. Sverige kan inte rädda alla 60 miljoner flyktingar. Däremot kan Sverige fortsätta att ta...

LO:s framtid: Organisera eller dö

Migrationsforskaren Joakim Ruist skriver i tidningen Dagens Samhälle (DS) att det krävs ”ett större skapande av jobb till lägre löner”. Ruist hotar med de...