Hem Taggar Industrin – grunden till välfärdssamhället

Tagg: Industrin – grunden till välfärdssamhället

Handlingsprogram för grön industriell produktion

På detta uppslag publicerar vi ett ideologiskt viktigt avsnitt ur Arbetarpartiets Valmanifest för Umeå kommun och Västerbottens landsting. Avsnittet handlar om hur det skulle...

Nonchalans kan ha kostat Umeå 3000 industrijobb

Det har framkommit att Umeå kommun fått frågan av företaget Northvolt om att upplåta mark till etableringen av Europas största batterifabrik (Svt 19/5). Etableringen...

Norrköping: 700 varslade på en vecka

I slutet av januari varslades över 700 personer på tre företag i Norrköping. Sammanlagt har 1300 personer varslats under det senaste året och arbetslösheten...

Gruvrenässans – chans för Norrlands inland

Sverige byggdes upp av ett par industrigrenar som skogs- och bergshantering samt varvsindustrin. Dessa industrigrenar lade grunden för det välstånd somsedan skapades. Idag finns...

Biobränsle kan täcka Sveriges drivmedelsbehov

15 % av den årliga biomassan från skogsbruket tillsammans med all svartlut (en restprodukt vid tillverkning av pappersmassa) kan redan idag täcka hälften av...

Krisen skyndar på avindustrialiseringen

De senaste tjugo åren har antalet anställda i Sverige, inom svenska storföretag (som oftast är industriföretag), minskat. Samtidigt har svenska storföretag ökat antalet anställda...

Budgeten: Både S och M duckar för avindustrialiseringen

Över en miljon människor i Sverige befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Oförmågan att bekämpa arbetslösheten fick Göran Perssons S-regering på fall 2006. Idag,...

Investeringar krävs i en ny industriell generation för grön produktion

Sedan början av 1980-talet har användandet av fossila bränslen inom bostadssektorn minskat rejält – från 36 till 5 procent. Bakgrunden är enorma de investeringar...

Handlingsprogram krävs mot avindustrialiseringen

Med budgeten för år 2013 som verktyg har Högeralliansen gjort ett försök att ta tillbaka initiativet i svensk politik. Den största förändringen har märkts...

Hoten mot svensk industri tornar upp sig

Exportindustrin hotas nu av ekonomisk kris bland Sveriges viktigaste handelspartners och hårdare konkurrens på världsmarknaden.