Hem Taggar Industrin – grunden till välfärdssamhället

Tagg: Industrin – grunden till välfärdssamhället

Strategi saknas för att utveckla industrin

Det totala fonderade pensionssparandet i Sverige uppgick i slutet av år 2010 till hela 3 242 miljarder kr. Denna enorma summa motsvarade Sveriges BNP...

Gruvorna kräver ett investeringsprogram

Fyra stora ”kollektivt” ägda pensionsfonder (AP-fonderna, Folksam, Alecta och AMF Pension) kontrollerar över 2 000 miljarder av våra pensionspengar. Men precis som ett gäng...

Nyöppnade och planerade gruvprojekt

Ny gruvbrytning planeras på tiotalet orter runt om i landet. Mest känt är Pajala, där en rad olika dagbrott planeras, Svappavaara och Jokkmokk - där...

Jobbpolitik kräver investeringar

Detta är vårt fjärde nummer i serien om behovet av ett socialistiskt industriprogram. Arbetet med industriprogrammet syftar till att utrusta svensk arbetarrörelse med ett...

Statlig kapitalflykt eller löntagarstyrda investeringar?

I förra temanumret kunde vi konstatera att det pågick ett kapitalutflöde från Sverige, av enorma proportioner, år efter år. Men nog utgör väl ändå...

Makten över investeringarna

Den fråga som här ställs på dagordningen är vem/vilka som ska ha makten över de investeringar som möjliggörs av sparandet. Den som har makten...

Pensionsfonderna – maktfaktor då som nu

Pensionerna gav upphov till den hårdaste politiska striden i Sverige under 1950-talet. Motsättningarna i pensionsfrågan ledde till en folkomröstning, en upplöst koalitionsregering och ett nyval....

Kapitalexport, arbetslöshet och förfall

Vilken är då innebörden av att sparande i ett land ökar medan investeringar i samma land minskar? Svaret är att kapitalister investerar – men...

Industriell kapprustning – via sparande och investeringar

De socialdemokratiska regeringarna har, under årens lopp, vidtagit en rad åtgärder både för att stimulera kapitalisterna till att spara och investera vinsterna i Sverige....

”Exportera eller dö”

För att kunna konkurrera, vad gällde pris och kvalitet, var naturligtvis även svenska bilföretag som Volvo och varvsföretag som Kockums tvingade att slå ut...