Hem Taggar Klimat och miljö

Tagg: Klimat och miljö

Temperaturökningen blir större än 2 grader – klimatet hotas

Den fjärde rapporten från FN:s klimatpanel kom 2007. Där redogjordes det för olika konsekvenser av den globala uppvärmningen. Det alternativ där koncentrationen av växthusgaser...

Hotfulla klimatförändringar – skrämda debattörer

I vårt förra nummer berättade vi om den dramatiska förskjutning som skett i debatten om klimatmålen. Ett antal av världens främsta klimatforskare har räknat...

Klimatkrisen kräver: Kontroll över forskning och produktion – debatten om gradtal...

Den, som det brukar sägas, ansedda tidskriften Nature var det fora i vilket några av världens främsta klimatforskare släppte bomben. Forskarna har räknat på...

Klimatmötet i Sydafrika: Ännu ett fiasko för etablissemanget?

Under två veckor pågår FN:s klimatkonferens, COP 17, i Durban, Sydafrika. Målet för mötet är att uppnå en ny internationell överenskommelse om klimatet, eftersom...

Det röda partiet – för de gröna industrijobben

Industriproduktion, baserad på en demokratisk planering av vad som produceras och hur produktionen går till, är en grundförutsättning för att såren i miljön ska kunna läkas.

Klimatet kräver trendbrott

Den fjärde rapporten från FN:s klimatpanel, 2007, redogjorde för olika konsekvenser av den globala uppvärmningen. Det alternativ där koncentrationen av växthusgaser stabiliserades på den lägsta nivån innebar en höjning av temperaturen på mellan 2-2,4 grader vid slutet av detta århundrade.

Trendbrott – men hur?

Trots att Sverige står för en mycket liten del av utsläppen av växthusgaser i världen krävs det en rejäl minskning även här.