Hem Taggar Försvaret av ett sekulärt samhälle

Tagg: Försvaret av ett sekulärt samhälle

Två böcker vi rekommenderar

"Kalifatets återkomst" av Magnus Norell och "Vid 20 börjar den ruttna" av Maria Hagberg.

Religionskritik är inte rasism – slut upp i försvaret av...

I förra numret av NyA tog vi upp om hoten mot det sekulära samhället. Detta innebär i sin tur att grundläggande värden som de...

Länder i väst där islamister försöker – och har lyckats –...

I takt med att islamisterna vinner mark kommer synen på demokratiska rättigheter, kvinnans ställning och homosexuella att ifrågasättas. Islamister arbetar idag för att införa...

I bygget av allianser blir muslimer våra viktigaste allierade

Vi har två syften med att repetera dessa frågor även i detta nummer av NyA. Dels att understryka hotet mot det sekulariserade samhället. Dels...

Rättssamhället hotas – Shariadomstolar i Europa – extremisternas mål

Ifjol tog Sverige emot hela 163 000 asylsökande flyktingar. Detta var tre gånger så många som Tyskland, då hänsyn tas till befolkningens storlek, och...

I islam hör politik och religion ihop

Om den kristna religionen har gjorts till en privatsak – och så är det till nästan 100 procent i Sverige – gäller motsatsen för...

Medeltida verser i både koranen och bibeln

Både i bibeln och i koranen finns verser som återspeglar ett medeltida synsätt när det gäller brott och straff, kvinnans ställning och homosexualitet. Vi...

Försvaret av det sekulära samhället och kvinnorna innebär konflikter både med...

Den islamistiska strävan efter att styra folks världsliga liv stannar inte vid nationsgränserna. Denna strävan följer flyktingströmmarna in i Sverige. När det gäller synen...

Debatten som ingen följer – förrän nu

■ Muslimska brödraskapets chefsideolog Yusuf al-Qaradawi har sagt att muslimerna i väst bör sträva efter att bygga upp egna samhällen. Detta för att bevara...

Religionen ska vara en privatsak i förhållande till staten

När det gäller frågan om socialisters förhållande till religionen måste man kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Låt oss börja med religionens förhållande...