Hem Taggar Slaget om välfärden

Tagg: Slaget om välfärden

Ambulanskrisen i Region Skåne

I Region Skåne råder kris inom sjukvården. Mycket av vad som hänt på sjukhusen med nedskärningar osv. är rikskänt, i alla fall i vänstermedia....

Bolagen som gör miljardvinster i välfärden

Den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden gav nyligen ut en rapport med titeln ”Oligarkerna – vinnarna i slaget om välfärden”. Det var i början av 1990-talet...

Skolresultaten fortsätter att sjunka

Skolan ser ut att bli en av de stora frågorna inför riksdagsvalet den 14 september. Den stora internationella skolundersökningen PISA, som publicerades i december...

Lägre löner för privatanställda personliga assistenter

Närmare var tionde kommun har sedan 2008 lagt ut personlig assistans på privata utförare. En anledning till privatiseringen är att de privata utförarna har...

Nedskärningarnas pris

År 2012 publicerade Kommunal rapporten ”Åtstramningens pris – Hur påverkas de medelålders barnen av äldreomsorgens minskning?”. Den visar att allt mindre resurser läggs på äldreomsorgen, trots att det blir allt fler äldre.

Fortsatt press för försämrade scheman

Under hösten kokade missnöjet bland äldreomsorgspersonalen mot det s.k. Hela Tiden-projektet. Tanken med projektet var att personal som arbetade deltid skulle ges möjlighet att gå upp i arbetstid.

Trots rapporter om att äldre dör ensamma – nya nedskärningar

Trots en skandal där det visat sig att äldre på kommunens boenden lämnats att dö ensamma planerar nu Umeå kommun att ytterligare minska personaltätheten.

Privatiseringar har inte höjt kvaliteten

År 2011 gjorde Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) en vetenskaplig översikt kring effekterna av privatiseringarna inom välfärden. Såväl studiens innehåll som dess mottagande var häpnadsväckande.

Profitörer, välfärdsbyråkrater eller löntagarmakt?

Borgerligheten har två styrkor i debatten om vinsterna i välfärden. Det ena är välfärdsföretagens ekonomiska tyngd. Med en total omsättning på nästan 80 miljarder utgör de en kraftfull lobbygrupp. De vinster som genereras i verksamheten kan användas till att köpa både påkostade reklamkampanjer och s.k. ”opinionsbildare”.

Slaget om välfärden: myten om vinsten och valfriheten

År 2009 gick 8,1 miljarder skattekronor till vinst för de privata bolag som agerar inom vård, skola och omsorg. (Källa: SCB) Detta motsvarar lönekostnaden för cirka 20 000 undersköterskor!