Hem Taggar Socialistisk regionalpolitik

Tagg: Socialistisk regionalpolitik

Allsidig utveckling – med kvinnorna i centrum

En mer allsidig utveckling är vad som krävs. Det gäller för arbetsmarknaden. Men också för handeln, kulturlivet och fritiden i allmänhet. Med risk för att...

Industrisatsning krävs mot utarmning av glesbygd

Sverige koncentreras brutalt till Stockholm-Mälardalen och landet i övrigt riskerar att utarmas till en råvaruproducerande koloni. Under 1960- och 70-talen präglades Sverige av en väldig...

Gröna industrijobb – en stark offentlig sektor – och rikare fritid

Det som kan rädda inlandet är en satsning på gröna industrijobb – samtidigt som sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg tryggas. Arbetsmarknaden måste också blir...

För att hela Västerbotten ska överleva krävs samordning

Antalet människor och arbetstillfällen har minskat på ett katastrofalt sätt i Västerbottens inland under en rad av årtionden. Utarmningen av fjäll- och skogskommuner måste...

Regionalpolitik för hela landet

Västerbotten, och övriga delar av Sverige utanför de tre storstadsregionerna, får inte reduceras till en råvaruproducerande koloni där folk bara arbetar men inte bor. Ska...